ชวนเพื่อนร่วมบริจาค
#ให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อ
วันนี้มีผู้ป่วย 400 คนต่อปีต้องรอการผ่าตัดหัวใจ
และอาจเสียชีวิต เพราะขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการรักษา
ร่วมสมทบทุนบริจาคจัดตั้ง
‘ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด’
พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษา
และลดการรอคอยผ่าตัดหัวใจ
บัญชีออมทรัพย์
ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว
เลขที่บัญชี 745-057961-8
หรือ
บริจาคผ่านระบบ e-Donation
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
สแกนเพื่อบริจาค
กรณีต้องการติดต่อขอใบเสร็จรับเงิน
กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคมาที่ LINE ID : d_bgh หรือ E-mail : donation.bgh@gmail.com
บริจาคผ่าน TrueMoney Wallet
ร่วมบริจาค
(ทุกเครือข่าย)
รายได้มอบให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
สามารถสมทบทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 64